โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52
190 หมู่ที่ 4 บ้านเมืองการุ้ง  ตำบลเมืองการุ้ง  อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61180
เบอร์โทรศัพท์ 056-983-161
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เรียนร่วม

นางสาวสิรินทรา รินสมพร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1