โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52
190 หมู่ที่ 4 บ้านเมืองการุ้ง  ตำบลเมืองการุ้ง  อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61180
เบอร์โทรศัพท์ 056-983-161
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายสมชาย พฤษสุภี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายกณิกนันต์ สุริยกานต์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา