คณะผู้บริหาร

นายสมชาย พฤษสุภี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายกณิกนันต์ สุริยกานต์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา