ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3

นางศิริวรรณ นพรัตน์
ครู คศ.2

นางภัคจิรา สมาคม
ครู คศ.2

นางสาวสาลินี เลขยัน
ครูผู้ช่วย

นางสาวเก็จชณัฐ บุญเจริญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวจีรภา นาทศรีทา
ครูผู้ช่วย

นางสาวสิรินทรา รินสมพร
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุภาพรรณ โมคมูล
ครูอัตราจ้าง

นางสาวพรประภา กุลน้อย
ครู คศ.1