โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52
190 หมู่ที่ 4 บ้านเมืองการุ้ง  ตำบลเมืองการุ้ง  อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61180
เบอร์โทรศัพท์ 056-983-161
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3

นางศิริวรรณ นพรัตน์
ครู คศ.2

นางภัคจิรา สมาคม
ครู คศ.2

นางสาวสาลินี เลขยัน
ครูผู้ช่วย

นางสาวเก็จชณัฐ บุญเจริญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวจีรภา นาทศรีทา
ครูผู้ช่วย

นางสาวสิรินทรา รินสมพร
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุภาพรรณ โมคมูล
ครูอัตราจ้าง

นางสาวพรประภา กุลน้อย
ครู คศ.1