ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3

นางศิริวรรณ นพรัตน์
ครู คศ.2

นางภัคจิรา สมาคม
ครู คศ.2

นางสาวสาลินี เลขยัน
ครูผู้ช่วย

นางสาวเก็จชณัฐ บุญเจริญ
ครูผู้ช่วย

นายปัญญาวุฒิ พุ่มจำปา
ครู คศ.1

นางสาวจีรภา นาทศรีทา
ครูผู้ช่วย

นางสาวสิรินทรา รินสมพร
ครูจ้างสอน

นางสาวศิริลดา พงษ์มา
ครูจ้างสอน

นางสาวสุภาพรรณ โมคมูล
ครูอัตราจ้าง

นางสาวพรประภา กุลน้อย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2