ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปูพื้นกระเบื้องหน้าอาคารทวารวดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 103) 05 พ.ค. 63
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการซื้อ วัสดุสำนักงาน (อ่าน 150) 17 มี.ค. 63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร แบบทดสอบวัดผลปลายปี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 148) 17 มี.ค. 63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเต็นท์พักแรม (อ่าน 146) 11 มี.ค. 63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 148) 11 มี.ค. 63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 135) 11 มี.ค. 63
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจ้าง ป้ายไวนิลค่ายลูกเสือสำรอง (อ่าน 129) 04 มี.ค. 63
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจ้าง เหมารถนำนักเรียน ป. 6 เข้าค่ายลูกเสือ (อ่าน 171) 03 มี.ค. 63
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจ้าง เหมารถนำนักเรียน ป. 6 เข้าค่ายลูกเสือ (อ่าน 153) 03 มี.ค. 63
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจ้าง ป้ายไวนิลแสดงความยินดี&รับสมัครนักเรียน (อ่าน 153) 03 มี.ค. 63
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจ้าง ป้ายไวนิลโครงการแสงธรรมส่องทาง (อ่าน 115) 03 มี.ค. 63
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจ้าง เหมารถนำนักเรียนแข่งขันกีฬาเขต (อ่าน 106) 03 มี.ค. 63
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจ้าง เหมาทำบ่อปุ๋ยหมัก (อ่าน 95) 03 มี.ค. 63
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจ้าง ถ่ายเอกสาร (อ่าน 89) 03 มี.ค. 63
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจ้าง ป้ายไวนิล (อ่าน 85) 03 มี.ค. 63
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจ้าง เช่าเครื่องไฟวันเด็ก (อ่าน 77) 03 มี.ค. 63
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจ้าง ป้ายไวนิลวันเด็ก (อ่าน 66) 03 มี.ค. 63
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจ้าง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อ่าน 60) 03 มี.ค. 63
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจ้าง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อ่าน 60) 03 มี.ค. 63
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจ้าง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อ่าน 55) 03 มี.ค. 63
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจ้าง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อ่าน 60) 03 มี.ค. 63
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจ้าง ป้ายไวนิลสนามเบบี้ตอง (อ่าน 60) 03 มี.ค. 63
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจ้าง ปรับภูมิทัศน์สระน้ำ (อ่าน 60) 03 มี.ค. 63
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจ้าง ถ่ายเอกสาร (อ่าน 55) 03 มี.ค. 63
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจ้าง ป้ายไวนิลและฟิวเจอร์บอร์ด (อ่าน 62) 03 มี.ค. 63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสนำนักเรียนทัศนศึกษา (อ่าน 77) 14 ก.พ. 63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสนำนักเรียนทัศนศึกษา (อ่าน 73) 14 ก.พ. 63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสนำนักเรียนทัศนศึกษา (อ่าน 79) 14 ก.พ. 63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสนำนักเรียนทัศนศึกษา (อ่าน 85) 14 ก.พ. 63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสนำนักเรียนทัศนศึกษา (อ่าน 81) 14 ก.พ. 63
เรื่อง ประกาศการขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (อ่าน 84) 10 ก.พ. 63
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องดนตรี (อ่าน 83) 10 ก.พ. 63
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการซื้อ วัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (อ่าน 81) 10 ก.พ. 63
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการซื้อ วัสดุสำนักงาน (อ่าน 75) 10 ก.พ. 63
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจ้าง จ้างเหมาทำป้ายพลาสวูดติดตัวอักษร (อ่าน 75) 10 ก.พ. 63
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการซื้อ ซื้อครุภัณฑ์กีฬา (อ่าน 75) 10 ก.พ. 63
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจ้าง จ้างเหมารถนำเครื่องดนตรีไทยไปแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๙ (อ่าน 65) 10 ก.พ. 63
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจ้าง จ้างเหมารถนำนักเรียนแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๙ (อ่าน 72) 10 ก.พ. 63
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจ้าง จ้างเหมารถนำนักเรียนแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๙ (อ่าน 73) 10 ก.พ. 63
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการซื้อ ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน ๔ ฟุต (อ่าน 75) 10 ก.พ. 63