ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลผู้ชนะการจ้าง ป้ายไวนิลพร้อมตีโครงมีที่จับงานกีฬา (อ่าน 441) 17 มิ.ย. 65
ประกาศผลผู้ชนะการจ้าง ป้ายโฟมบอร์ดไก่พันธุ์ไข่และป้ายฟิวเจอร์บอร์ดรูป ร.9 (อ่าน 409) 15 มิ.ย. 65
ประกาศผลผู้ชนะการจ้าง เหมาทำไฟฟ้าห้องเรียน ป.1 (อ่าน 412) 08 มิ.ย. 65
ประกาศมาตรการรักษาความปลอดภัย การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน (อ่าน 563) 31 พ.ค. 65
ประกาศผลผู้ชนะการจ้าง ป้ายสติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ดจุดคัดกรองโควิด 19 และป้ายสติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด ห้ามขับรถเข้าในโรงเรียน (อ่าน 11) 18 พ.ค. 65
ประกาศผลผู้ชนะการจ้าง ถ่ายเอกสารแบบประเมินความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (อ่าน 9) 17 พ.ค. 65
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๒/๒๘ ปรับปรุง ๓ ชั้น ๑๕ ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 3621) 18 ก.พ. 65
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๒/๒๘ ปรับปรุง ๓ ชั้น ๑๕ ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 3569) 11 ก.พ. 65
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 3451) 12 ม.ค. 65
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่/๔๙ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 3456) 12 ม.ค. 65
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๓ ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 3450) 12 ม.ค. 65
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารห้องสมุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 3461) 11 ม.ค. 65
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน ๑๐๒/๒๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 3452) 11 ม.ค. 65
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๒๒๘ ปรับปรุง ๓ ชั้น ๑๕ ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 3490) 11 ม.ค. 65
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๒/๒๘ ปรับปรุง ๓ ชั้น ๑๕ ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 3428) 07 ม.ค. 65
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 3463) 07 ม.ค. 65
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่/๔๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 3466) 07 ม.ค. 65
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารห้องสมุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 3427) 07 ม.ค. 65
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน ๑๐๒/๒๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 3446) 07 ม.ค. 65
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๓ ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 3437) 07 ม.ค. 65
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (อ่าน 3464) 27 ธ.ค. 64
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการซื้อวัสดุสำนักงาน (อ่าน 3446) 22 ธ.ค. 64
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจ้าง จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า (อ่าน 3553) 20 ธ.ค. 64
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า (อ่าน 3431) 20 ธ.ค. 64
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจ้าง ถ่ายเอกสารใบงาน (อ่าน 3540) 15 ธ.ค. 64
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจ้าง ถ่ายเอกสารใบงาน (อ่าน 3386) 15 ธ.ค. 64
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่โน๊ตบุ๊คคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งโปรแกรม (อ่าน 3411) 15 ธ.ค. 64
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหมึกเติมเครื่องถ่ายเอกสาร (อ่าน 3419) 15 ธ.ค. 64
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจ้าง บรรจุน้ำยาดับเพลิงผงเคมีแห้ง (อ่าน 3464) 14 ธ.ค. 64
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจ้าง แบบประเมินตนเอง SDQ ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (อ่าน 3402) 14 ธ.ค. 64
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจ้าง ถ่ายเอกสารใบงาน (อ่าน 3402) 13 ธ.ค. 64
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจ้าง ป้ายไวนิลสำหรับกิจกรรมลูกเสือและป้ายฟิวเจอร์บอร์ดการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน (อ่าน 3485) 23 พ.ย. 64
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจ้าง ถ่ายเอกสารใบงาน (อ่าน 3391) 22 พ.ย. 64
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจ้างแบบประเมินความเสี่ยงไวรัสโคโรน่า 19 และตารางสอน (อ่าน 3402) 15 พ.ย. 64
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจ้าง ถ่ายเอกสารใบงานใบความรู้ (อ่าน 3404) 10 พ.ย. 64
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจ้าง ป้ายสติกเกอร์ฟิวเจอร์บอร์ดสื่อรณรงค์ป้องกันโรคโควิด 19 (อ่าน 3523) 09 พ.ย. 64
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจ้าง เหมาทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ดมาตรการโควิด 19 (อ่าน 3501) 05 พ.ย. 64
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจ้างถ่ายเอกสารใบงานใบความรู้ (อ่าน 3392) 05 พ.ย. 64
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจ้าง ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด “แปลงเศรษฐกิจพอเพียง”ตามโครงการแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 3486) 21 ก.ย. 64
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจ้างถ่ายเอกสารใบงานใบความรู้ (อ่าน 3449) 21 ก.ย. 64
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจ้าง ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด “การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล” โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (อ่าน 3477) 06 ก.ย. 64
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจ้าง ป้ายไวนิล “เศรษฐกิจพอเพียง”และป้ายไวนิล “คำพ่อสอน” โครงการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 3476) 01 ก.ย. 64
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจ้าง ถ่ายเอกสารใบงานใบความรู้ (อ่าน 3396) 23 ส.ค. 64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อ อุปกรณ์ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 3559) 09 ส.ค. 64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 3573) 09 ส.ค. 64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ HL-๕๔๔๐/๖๑๘๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 3568) 09 ส.ค. 64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสร้างลานธรรมะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 3567) 04 ส.ค. 64
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจ้างเหมาทำประตูกระจกบานเลื่อน (อ่าน 3551) 23 ก.ค. 64
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจ้างทำบอร์ดบุคลากรแบบเปลี่ยนรูปได้ (อ่าน 3534) 19 ก.ค. 64
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจ้างถ่ายเอกสารใบงานใบความรู้ (อ่าน 3511) 19 ก.ค. 64