โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52
190 หมู่ที่ 4 บ้านเมืองการุ้ง  ตำบลเมืองการุ้ง  อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61180
เบอร์โทรศัพท์ 056-983-161
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ (อ่าน 20) 25 พ.ค. 64
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการซื้อสาย lan CAT5E (อ่าน 19) 21 พ.ค. 64
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการซื้อเจลล้างมือ (อ่าน 22) 20 พ.ค. 64
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการซื้ออุปกรณ์สำหรับทำอ่างล้างมือ (อ่าน 21) 19 พ.ค. 64
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการซื้อเครื่องวัดไข้ (อ่าน 23) 19 พ.ค. 64
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจ้าง ถ่ายเอกสารใบงานใบความรู้ (อ่าน 15) 19 พ.ค. 64
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจ้าง เหมาเครื่องไฟขยายเสียง (อ่าน 29) 08 เม.ย. 64
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจ้าง เช่าชุดแสดงการเต้นจินตลีลา (อ่าน 24) 07 เม.ย. 64
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการซื้ออุปกรณ์ตกแต่งนิทรรศการกิจกรรมโรงเรียนธนาคาร (อ่าน 28) 05 เม.ย. 64
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจ้าง ป้ายไวนิล “กิจกรรมบัณฑิตน้อย” (อ่าน 20) 02 เม.ย. 64
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจ้าง เหมารถนำนักเรียนแข่งขันทักษะวิชาการโครงการเพชรเสมา (อ่าน 20) 02 เม.ย. 64
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจ้าง เหมารถนำนักเรียนแข่งขันทักษะวิชาการโครงการเพชรเสมา (อ่าน 16) 02 เม.ย. 64
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจ้าง ถ่ายเอกสารแบบทดสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 19) 31 มี.ค. 64
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจ้าง เหมาเครื่องไฟขยายเสียง'งานเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี (อ่าน 18) 30 มี.ค. 64
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจ้าง ป้ายไวนิลและพีพีพิมพ์พร้อมโลอัพ (อ่าน 18) 25 มี.ค. 64
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดค่ายลูกเสือ (อ่าน 23) 25 มี.ค. 64
เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดทำสถานที่ค่ายลูกเสือ - เนตรนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 39) 25 มี.ค. 64
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ (อ่าน 37) 25 มี.ค. 64
เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อุปกรณ์การแปรงฟันสำหรับเด็กอนุบาล (อ่าน 79) 24 มี.ค. 64
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจ้าง เข้าเล่มรายงานผลการประเมิน SDQ และ EQ (อ่าน 16) 19 มี.ค. 64
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจ้าง ป้ายไวนิล“ยินดีต้อนรับ” (อ่าน 12) 19 มี.ค. 64
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจ้าง ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด (อ่าน 82) 17 มี.ค. 64
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการซื้อ ไม้กวาดดอกหญ้าและไม้ถูพื้นพร้อมผ้า (อ่าน 34) 12 มี.ค. 64
เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไมโครโฟนไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 102) 10 มี.ค. 64
เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 108) 09 มี.ค. 64
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการซื้อหมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร์ (อ่าน 72) 03 มี.ค. 64
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการซื้อแบตโน๊ตบุ๊ค (อ่าน 80) 01 มี.ค. 64
เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าต่วนและผ้าลูกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 137) 19 ก.พ. 64
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจ้าง ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (อ่าน 142) 16 ก.พ. 64
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจ้าง ถ่ายเอกสารแบบบันทึกแหล่งเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 170) 28 ม.ค. 64
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจ้าง ถ่ายเอกสารแบบประเมินตนเอง SDQ (อ่าน 167) 20 ม.ค. 64
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจ้าง เหมาเปลี่ยนหลังคาโรงยิม (อ่าน 177) 13 ม.ค. 64
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจ้าง ล้างแอร์,เปลี่ยนใบพัดคอมแอร์ห้องอนุบาล (อ่าน 165) 07 ม.ค. 64
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจ้าง ทำไม้กวาดทางมะพร้าว,ไม้กวาดดอกหญ้า (อ่าน 162) 07 ม.ค. 64
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจ้าง เหมาย้าย,ซ่อมแซม,ติดตั้งพัดลมและงานไฟฟ้า (อ่าน 164) 04 ม.ค. 64
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจ้าง ป้ายไวนิล “ชมรม TO BE NUMBERONE” (อ่าน 150) 14 ธ.ค. 63
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจ้าง เปลี่ยนเมนบอร์ดและฮาร์ดดิสก์คอมพิวเตอร์ (อ่าน 149) 14 ธ.ค. 63
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจ้าง เหมารถรับ-ส่งนักเรียนแสดงวงดุริยางค์ (อ่าน 111) 08 ธ.ค. 63
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจ้าง เหมารถรับ-ส่งนักเรียนแสดงวงดุริยางค์ (อ่าน 113) 08 ธ.ค. 63
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจ้าง เหมารถรับ-ส่งนักเรียนแสดงวงดุริยางค์ (อ่าน 91) 08 ธ.ค. 63