โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52
190 หมู่ที่ 4 บ้านเมืองการุ้ง  ตำบลเมืองการุ้ง  อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61180
เบอร์โทรศัพท์ 056-983-161
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ศิริวรรณ นพรัตน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายรัชพล เสิบกลิ่น
ครูผู้ช่วย

นางสาวมนธิชา อ่ำเคน
ครูอัตราจ้าง