โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52
190 หมู่ที่ 4 บ้านเมืองการุ้ง  ตำบลเมืองการุ้ง  อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61180
เบอร์โทรศัพท์ 056-983-161
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

          โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52  เปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2511  ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงประถมศึกษาปีที่ 4   มีนักเรียน 46 คน  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี   โดยแต่งตั้งให้  นายสำรวย คะวัติกุล รักษาราชการแทนครูใหญ่  และนายพงษ์ศักดิ์  พิพัฒนเดชา  นายอำเภอบ้านไร่  เป็นประธานเปิดอาคารเรียน เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2511

          วันที่  5  กันยายน  2513   ทำพิธีเปิดและมอบอาคารเรียนแบบมิตรภาพ 417  ขนาด  4  ห้องเรียน   ราคาประมาณ 100,000 บาท  โดย  พลโทสายหยุด เกิดผล เป็นประธานมูลนิธิการศึกษามิตรภาพ และนายเลียวนาร์ด อังเกอร์  เอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย เป็นผู้มอบ   นายสง่า จันทรสาขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นผู้รับมอบ ให้ชื่อว่า โรงเรียนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52

          นายทองดำ  พงษ์มา  มารักษาราชการแทนครูใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2514

          พ.ศ. 2530 นายณรงค์ ผุดผ่อง ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

          พ.ศ.2548 นายโชค หมั่นเขตรกิจ มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
          
พ.ศ.2561 นายสมชาย พฤษสุภี มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา จนถึงปัจจุบัน