โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52
190 หมู่ที่ 4 บ้านเมืองการุ้ง  ตำบลเมืองการุ้ง  อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61180
เบอร์โทรศัพท์ 056-983-161
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดทำสถานที่ค่ายลูกเสือ - เนตรนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 8) 25 มี.ค. 64
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ (อ่าน 8) 25 มี.ค. 64
เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อุปกรณ์การแปรงฟันสำหรับเด็กอนุบาล (อ่าน 51) 24 มี.ค. 64
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจ้าง ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด (อ่าน 54) 17 มี.ค. 64
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการซื้อ ไม้กวาดดอกหญ้าและไม้ถูพื้นพร้อมผ้า (อ่าน 8) 12 มี.ค. 64
เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไมโครโฟนไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 70) 10 มี.ค. 64
เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 74) 09 มี.ค. 64
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการซื้อหมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร์ (อ่าน 49) 03 มี.ค. 64
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการซื้อแบตโน๊ตบุ๊ค (อ่าน 50) 01 มี.ค. 64
เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าต่วนและผ้าลูกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 111) 19 ก.พ. 64
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจ้าง ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (อ่าน 110) 16 ก.พ. 64
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจ้าง ถ่ายเอกสารแบบบันทึกแหล่งเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 145) 28 ม.ค. 64
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจ้าง ถ่ายเอกสารแบบประเมินตนเอง SDQ (อ่าน 144) 20 ม.ค. 64
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจ้าง เหมาเปลี่ยนหลังคาโรงยิม (อ่าน 160) 13 ม.ค. 64
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจ้าง ล้างแอร์,เปลี่ยนใบพัดคอมแอร์ห้องอนุบาล (อ่าน 144) 07 ม.ค. 64
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจ้าง ทำไม้กวาดทางมะพร้าว,ไม้กวาดดอกหญ้า (อ่าน 145) 07 ม.ค. 64
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจ้าง เหมาย้าย,ซ่อมแซม,ติดตั้งพัดลมและงานไฟฟ้า (อ่าน 148) 04 ม.ค. 64
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจ้าง ป้ายไวนิล “ชมรม TO BE NUMBERONE” (อ่าน 132) 14 ธ.ค. 63
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจ้าง เปลี่ยนเมนบอร์ดและฮาร์ดดิสก์คอมพิวเตอร์ (อ่าน 127) 14 ธ.ค. 63
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจ้าง เหมารถรับ-ส่งนักเรียนแสดงวงดุริยางค์ (อ่าน 99) 08 ธ.ค. 63
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจ้าง เหมารถรับ-ส่งนักเรียนแสดงวงดุริยางค์ (อ่าน 99) 08 ธ.ค. 63
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจ้าง เหมารถรับ-ส่งนักเรียนแสดงวงดุริยางค์ (อ่าน 79) 08 ธ.ค. 63
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจ้าง เหมารถรับ-ส่งนักเรียนแสดงวงดุริยางค์ (อ่าน 73) 08 ธ.ค. 63
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจ้าง เช่าชุดสำหรับใช้ในการเดินขบวนพาเหรด (อ่าน 49) 04 ธ.ค. 63
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจ้าง เช่าชุดสำหรับใช้ในการเดินขบวนพาเหรด (อ่าน 51) 04 ธ.ค. 63
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจ้าง กรรมการตัดสินกีฬาสี (อ่าน 49) 04 ธ.ค. 63
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจ้าง เหมาเครื่องขยายเสียง (อ่าน 53) 04 ธ.ค. 63
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจ้าง เหมาทำสนามกีฬาสี พร้อมกางเต็นท์ 4 หลัง (อ่าน 55) 01 ธ.ค. 63
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจ้าง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า หอประชุมอาคารเอนกประสงค์ (อ่าน 48) 01 ธ.ค. 63
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจ้าง ติดตั้งระบบ Lan 1จุด และตรวจเช็คไฟ 1 จุด พร้อมอุปกรณ์ (อ่าน 57) 25 พ.ย. 63
เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจ้าง ป้ายไวนิลสำหรับระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน (อ่าน 51) 18 พ.ย. 63
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจ้าง เหมารถนำนักเรียนแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ ปี 2563 (อ่าน 3207) 22 ก.ย. 63
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจ้าง เหมารถเพื่อไปรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (อ่าน 3198) 09 ก.ย. 63
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจ้าง ถ่ายเอกสารเย็บเล่ม แบบบันทึกรายรับ-รายจ่าย (อ่าน 3222) 08 ก.ย. 63
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจ้าง ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด “เดินตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง” (อ่าน 3218) 08 ก.ย. 63
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจ้าง ป้ายไวนิลแยกขยะ (อ่าน 3230) 25 ส.ค. 63
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจ้าง ถ่ายเอกสารแบบบันทึกการใช้แหล่งการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 3231) 25 ส.ค. 63
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจ้างเหมาทำระบบน้ำประปาในโรงเรียน (อ่าน 3263) 20 ก.ค. 63
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจ้างป้ายไวนิลให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันโควิด 19 (อ่าน 3230) 20 ก.ค. 63
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแบบรายงานประจำตัวนักเรียน (อ่าน 3243) 20 ก.ค. 63