ภาพกิจกรรม
โรงเรียนชุมบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 ดำเนินกิจกรรมตักบาตรวันพระ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้เรียน ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2565,15:15   อ่าน 59 ครั้ง