ภาพกิจกรรม
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย ( MOE Safety Center ) ผ่านระบบ Zoom meeting ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ในวันที่ 12 มกราคม 2565
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2565,20:56   อ่าน 142 ครั้ง