ภาพกิจกรรม
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 อำนวยความสะดวกสถานที่ในการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี 2564 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมเอนกประสงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2564,14:13   อ่าน 32 ครั้ง