ภาพกิจกรรม
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)ภาคเหนือตอนล่าง สำนักงานใหญ่ ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเมืองการุ้ง มอบทุนสนับสนุนโครงการความรู้ด้านเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนสำหรับนักเรียน มอบอุปกรณ์กีฬา ชุดผ้าห่มกันหนาว
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2564,14:02   อ่าน 50 ครั้ง