ภาพกิจกรรม
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 ดำเนินกิจกรรม เลือกตั้งประธานนักเรียน ในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ เพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยให้กับผู้เรียน
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2564,13:58   อ่าน 30 ครั้ง