โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52
190 หมู่ที่ 4 บ้านเมืองการุ้ง  ตำบลเมืองการุ้ง  อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61180
เบอร์โทรศัพท์ 056-983-161
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เรื่อง แนวทางการเปิด-ปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2563 โดยให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินสืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 2563,14:21   อ่าน 17 ครั้ง